Visienota “Digisprong” – “Van Achterstand naar Voorsprong”

Visienota “Digisprong” – “Van Achterstand naar Voorsprong”

Jurgen / 6 januari 2021

Het kabinet-Weyts werkte een visienota uit en investeert 375 miljoen euro in een grote digisprong. Voor het basisonderwijs zijn de belangrijkste punten het ter beschikking stellen van een ICT-toestel voor elke leerling vanaf het 5de leerjaar, extra middelen voor ICT-toestellen in de klas, extra middelen en mogelijkheden om ICT-competenties van leraren bij te schaven, extra mogelijkheden en toegang tot open leermiddelen, het ontwikkelen van een kwaliteitskader digitaal onderwijs en uitbreiden van Klascement als kennis- en adviescentrum.

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ een historisch bedrag van 375 miljoen euro te investeren in een grote digisprong voor álle scholen, leerlingen en leerkrachten. Zo wil de Vlaamse Regering vorm geven aan meer (digitale) onderwijskwaliteit in het huidige digitale tijdperk. Digitalisering blijft daarbij wel een middel en geen doel op zich. De belangrijkste reden is het onderwijs effectiever maken, de leerprocessen versterken en ervoor zorgen dat er meer en diepgaander geleerd kan worden.

Het ICT-plan richt zich op vier belangrijke speerpunten:
● Speerpunt 1: een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur
● Speerpunt 2: een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
● Speerpunt 3: ICT-competente leerkrachten en aangepaste digitale leermiddelen
● Speerpunt 4: een kennis- en adviescentrum ten dienste van het onderwijsveld

De volledige visienota kan je nalezen via deze link.

Bron: Visienota “Digisprong” – “Van Achterstand naar Voorsprong” – ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs in uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”, december 2020

@ LIVOnet dot be