Onderwijs Vlaanderen: mogelijkheden afstandsonderwijs

Onderwijs Vlaanderen: mogelijkheden afstandsonderwijs

Jurgen / 14 maart 2020

Info op de website Onderwijs Vlaanderen:

Op zoek naar alternatieve vormen van leren om tijdens de opvangperiode leerlingen zinvolle activiteiten aan te bieden?
Lees hoe de overheid, in samenwerking met partners zoals Smartschool, Microsoft, Google de school hierin ondersteunt.
Deze vormen van afstandsonderwijs vervangen een schooldag niet door een hele dag onderwijs via digitale weg.
De digitale platformen schakel je in om niet-nieuwe taken en leerstof uit te wisselen en dit eventueel aan te vullen met leeractiviteiten van op afstand.
Hou rekening met je doelgroepen: Je bent als school het best geplaatst om in te schatten wat haalbare inspanningen zijn voor je leerlingen.

Bron en extra info met links: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/afstandsonderwijs-mogelijkheden

@ LIVOnet dot be