Voorleessoftware en Adibib-boeken

Voorleessoftware en Adibib-boeken

Jurgen / 14 november 2019

Leerlingen met een lees- of schrijfprobleem in het lager en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware en digitale Adibib-(invul)boeken gebruiken via het LeesVoorVlaanderen-initiatief. In onze scholen zijn leerkrachten meest vertrouwd met de Sprint-software maar in principe hebben ouders de keuze uit verschillende pakketten. Leerlingen dienen een attest te hebben om hier gebruik van te kunnen maken: https://www.adibib.be/aanbod/voor-wie. Leerlingen die geen attest hebben en waar er toch nood is aan voorleessoftware kunnen, na overleg, via het CLB een Adibib-attest ontvangen om de aanvraag in orde te kunnen brengen.

Voorleessoftware

Ouders kunnen zelf de software aanvragen maar in praktijk wordt dit meestal door de school of de logopedist gedaan. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven a.d.h.v. een toestemmingsformulier aangezien ze hun aanvraagrecht voor dat schooljaar afstaan en er ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven (naam leerling, rijksregisternummer, datum attest, …).

Bij een goedgekeurde aanvraag wordt via mail een login en downloadlink voor de software gestuurd. De software dient geïnstalleerd te worden op de toestellen waarop de leerling zal werken. Dit mag op verschillende toestellen zijn (toestel op school, toestel thuis, …). Via de login wordt op regelmatige tijdstippen gecontroleerd via internet of de licentie (recht om de software te mogen gebruiken) nog in orde is. De login kan gelijktijdig op 3 verschillende toestellen gebruikt worden. De licentie dient jaarlijks vernieuwd te worden en loopt telkens tot 1 oktober van het volgende schooljaar.

Er bestaat bij het aanmelden de mogelijkheid om gebruikersnaam en paswoord te laten onthouden zodat dit niet telkens bij elk gebruik van SprintPlus dient ingegeven te worden.

Bij het aanmelden via het scherm hierboven wordt enkel de geldigheid van de licentie gecontroleerd. Het is niet zo dat Sprint-documenten hierdoor automatisch ergens online bewaard worden. Indien je dat wenst dan dient dit apart geregeld te worden via bv. Google Drive. Neem hiervoor contact op met de ICT-coördinator.

Een volledige handleiding van SprintPlus is te vinden op https://www.sprintplus.be/nl/support/downloads?category=handleiding&question=handleidingen

Adibib-boeken

Naast het aanvragen van de software kunnen er ook digitale boeken aangevraagd worden die voorgelezen en ingevuld kunnen worden in de voorleessoftware. Deze boeken, ook wel Adibib-boeken genoemd, zijn ingescande versies van werkboeken en leerboeken. Via de catalogus op https://www.adibib.be/search (zoekknop rechts boven) kan je opzoeken welke boeken beschikbaar zijn.

Voor het gebruik van deze Adibib-boeken zijn er enkele regels waaraan de leerling moet voldoen:

 • – de leerling heeft het juiste attest
 • – de leerling beschikt over een gedrukte versie van het digitale boek
 • – de leerling gebruikt het digitale boek met zijn naam in de kantlijn

Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een downloadlink voor de Adibib-boeken. Deze link kan 3 keer gebruikt worden en is slechts 14 dagen geldig. De ICT-coördinator downloadt de boeken en houdt zo een lege versie voor het geval er problemen zijn (documenten kwijt), tweede download is voor de klastitularis voor het gebruik van de boeken in de klas, derde download is eventueel voor bij de leerling thuis.

Het is verboden om een Adibib-boek te gebruiken voor andere doeleinden dan gebruik via de voorleessoftware voor de individuele leerling (bv. klassikaal gebruik met een digibord mag niet, het Adibib-boek is strikt persoonlijk).

Adibib heeft een voorbeeldboek “AdiLeerwerkboek” ter beschikking dat kan gebruikt worden in de voorleessoftware en uitlegt hoe alles werkt. Dat voorbeeldboek kan gedownload worden via https://www.adibib.be/begeleiding/adileerwerkboek

Sprint en de leerkracht

Om de ingevulde Adibib-boeken tot bij de leerkracht te krijgen om na te kijken of dingen af te drukken, kan er gewerkt worden via:

 • – Gedeelde map in Google Drive; leerling en leerkracht beschikken dan steeds op elk moment over dezelfde versie van het document zodat leerkracht makkelijk kan nakijken, via Google Drive kunnen er ook makkelijk extra documenten doorgegeven worden (Sprint leest standaard Word-documenten of via OCR kunnen via het kopieertoestel ook extra documenten ingescand worden om te laten voorlezen/invullen met Sprint);
 • – USB-stick: leerling bewaart ingevulde boeken op stick en leerkracht kan via de stick de documenten raadplegen/verbeteren of extra documenten toevoegen;
 • – Mail: telkens over en weer mailen van de ingevulde documenten

Om de ingevulde documenten te kunnen bekijken heeft de leerkracht Sprint Viewer nodig. Dit is gratis te downloaden via https://www.sprintplus.be/nl/support/downloads?category=sprint-viewer&question=sprint-viewer-1

De school heeft ook de mogelijkheid om 5 gratis Sprint-licenties aan te vragen voor de leerkrachten. Neem hiervoor contact op met de ICT-coördinator. Het gaat hier over volledige Sprint licenties (idem aan de licentie van de leerling) In tegenstelling met de Sprint Viewer kunnen met deze licentie dus ook documenten aangepast worden of gescande documenten via OCR omgezet worden naar een voor Sprint leesbaar formaat.

Praktische procedure en afspraken

  1. Leerling beschikt reeds over attest: zorgcoördinator scant attest en bezorgt dit samen met het ondertekende toestemmingsformulier digitaal aan de ICT-coördinator.

  2. Leerling beschikt niet over attest: overleg nodig met zorgcoördinator, directie, ouders en CLB. CLB schrijft Adibib-attest bij positief advies over gebruik voorleessoftware.

  3. Zorgcoördinator of klastitularis bezorgt een lijstje met de aan te vragen Adibib-boeken (titel boek + uitgeverij + druk indien er verschillende versies zijn) aan de ICT-coördinator.

  4. ICT-coördinator meldt de leerling aan en bezorgt logincode en downloadlink voor Adibib-boeken aan de zorgcoördinator en klastitularis.

  5. De klastitularis downloadt de boeken binnen de geldigheidstermijn van de downloadlink (14 dagen). Ook de ICT-coördinator downloadt de boeken en houdt een niet-ingevulde versie bij als back-up.

  6. De login moet door de klasleerkracht doorgegeven worden aan de ouders zodat ouders de software ook thuis ter beschikking hebben.

  7. De klasleerkracht bewaakt het correct gebruik van de Sprintsoftware en de Adibib-boeken. Bij problemen wordt dit gemeld aan de zorgcoördinator én de ICT-coördinator.

  8. Indien de boeken ook thuis ter beschikking moeten zijn dan kan de downloadlink voor de boeken aan de ouders bezorgd worden of kunnen de boeken op een andere manier worden gedeeld (Google Drive, USB-stick, …).

  9. Overweeg of je het ganse pakket Adibib-boeken doorgeeft of boekdeel per boekdeel. De klasleerkracht controleert ook of er geen toetsen in het pakket zitten (dit was vroeger al wel eens het geval).

  10. Toestellen die eigendom van de school zijn kunnen aangesloten worden op het kopieertoestel om te printen vanuit Sprint. Toestellen die geen eigendom zijn van de school worden omwille van veiligheidsredenen niet toegelaten op het interne netwerk van de school en kunnen bijgevolg niet afdrukken. Deze toestellen kunnen eventueel wel via het gastennetwerk op internet.

  11. Voor hulp bij installatie van Sprint op schoolcomputers of bij het uitpakken Adibib-boeken kan de leerkracht terecht bij de ICT-coördinator. Installatie op thuiscomputers van de leerlingen kan enkel na expliciete toestemming van de directie en enkel wanneer de ouders er zelf niet uit geraken en ook zij expliciete toestemming geven.

 

Nuttige links

https://www.adibib.be/eureka-letop/bibliotheek/de-computer-als-leesmaatje-ook-bij-jou-in-de-klas

https://www.adibib.be/begeleiding/leer-werken-met

https://www.youtube.com/user/EurekaADIBIb/videos

@ LIVOnet dot be