Computationeel denken en ZILL

Computationeel denken en ZILL

Jurgen / 19 september 2019

Binnen ZILL is er een leerlijn ‘programmeren’ terug te vinden onder WDlw7 Logisch en algoritmisch denken (klik hier om rechtstreeks naar dat onderdeel in de ZILL-selector te gaan):

2.5 – 4j
Oorzaak-gevolg / als-dan relaties ervaren in concrete situaties

2.5 – 4j
De betekenis van niet, en, of ervaren in concrete situaties

4 – 6j
Oorzaak-gevolg / als-dan relaties ervaren in eenvoudige concrete situaties en daarbij de woorden als, dan gebruiken

4 – 8j
De betekenis van niet, en, of ervaren in eenvoudige concrete situaties en deze woorden gebruiken

4 – 8j
Onder begeleiding een eenvoudig algoritme toepassen om een specifieke taak op te lossen of een doel te bereiken zoals bij een bouwplan of een recept

4 – 8j
Onder begeleiding een eenvoudig algoritme opstellen, toepassen en controleren zoals een te volgen route programmeren

6 – 9j
Oorzaak-gevolg/als-dan relaties ervaren in concrete situaties en daarbij woorden als, dan gebruiken

6 – 9j
De betekenis van niet, en, of ervaren in concrete situaties en deze woorden gebruiken

6 – 9j
Een eenvoudig algoritme toepassen om een specifieke taak op te lossen of een doel te bereiken zoals bij een bouwplan en een recept

6 – 9j
Een eenvoudig algoritme opstellen, toepassen en controleren zoals een te volgen route programmeren

9 – 12j
Als-dan relaties toepassen

8 – 12j
De begrippen niet, en, of correct gebruiken

8 – 12j
Een algoritme toepassen om een specifieke taak op te lossen of een doel te bereiken zoals bij een bouwplan en een recept

8 – 12j
Een eenvoudig algoritme opstellen, toepassen, controleren en bijsturen om een specifieke taak op te lossen of een doel te bereiken zoals bij programmeren

Ook bij de illustraties (klik hier) en bij de klaspraktijkvoorbeelden (klik hier) is er materiaal te vinden.

@ LIVOnet dot be