Codescool

Codescool

Jurgen / 18 september 2019

Codescool is een project van Odisee Hogeschool met de steun van de Vlaamse Overheid waarbij scholen gratis kunnen intekenen om hun leerlingen te laten werken rond computationeel denken (leerlijn: klik hier). Wanneer je intekent en aanmeldt krijg je toegang tot 3 luiken:

Voor elk luik zijn er basisopdrachten, expertopdrachten en uitdagingsopdrachten.

Bedoeling is om leerlingen zelf te laten ontdekken en op eigen tempo, eventueel in kleine groepjes, de opdrachten te laten doorlopen. De opdrachten zijn zo uitgewerkt dat leerlingen stapje per stapje tot een oplossing komen. Geraken ze er helemaal niet uit dan kunnen ze naar een voorbeeldoplossing gaan kijken. Meer info voor coaches/leerkrachten op deze pagina.

Intekenen kan via dit inschrijvingsformulier.

Scratch is gratis software, te downloaden of online te gebruiken: https://scratch.mit.edu/

De mBot is een leuk robotje dat kan geprogrammeerd worden in een Scratch-achtige omgeving. Kostprijs +/- €99/robot.

De Micro:bit is een bordje met 2 knopjes, ledjes, input- en output aansluitingen, accelerometer, magnetometer en Bluetooth. Kostprijs +/- €20/startset.

Hieronder kan je in een kort filmpje zien hoe de website is opgebouwd.

@ LIVOnet dot be