Bingel en Codeweek

Bingel en Codeweek

Jurgen / 5 oktober 2019

In een vorig bericht hadden we het er al over; van 5 tot 20 oktober vindt de EU Codeweek plaats. Ook Bingel heeft hiervoor enkele activiteiten voorzien in hun methode ‘Reken Maar’.

1ste, 2de en 3de leerjaar kunnen aan de slag rond Computationeel denken. De oefeningen zijn te vinden op het eiland bij Reken Maar – Codeweek (zoek naar de waterval op het eiland) en beschikbaar voor alle scholen met Bingel-toegang:

4de, 5de en 6de leerjaar krijgen een reeks opdrachten rond Scratch. De info is te vinden bij de Downloads via de leerkrachtlogin maar enkel uit te voeren voor scholen die de methode ‘Reken Maar’ gebruiken (verrijkingsaanbod).

Scratch voor de bovenbouw
Scratch is een populaire, visuele programmeertaal, ontwikkeld om kinderen en jongeren te
leren coderen. Het is erg gebruiksvriendelijk en volledig gratis. Scratch 3.0 werkt volledig
online en kun je gebruiken in elke moderne webbrowser en zelfs op tablet. Het wordt
wereldwijd gebruikt en in de loop der jaren is er een grote community van gebruikers
ontstaan.
In het verrijkingsaanbod van Reken Maar! 4, 5 en 6 zijn drie keer drie Scratchprojecten
voorzien. Hebben je leerlingen nog geen ervaring met Scratch? Dan starten ze best met de
projecten van het vierde leerjaar. Die zijn tijdens de CodeWeek ook beschikbaar op het
leerkrachtengedeelte van Bingel bij het vijfde en zesde leerjaar.
Scratch in Reken Maar!
De leerlingen krijgen handvaten en opdrachten aangereikt waarmee ze de projecten
zelfstandig tot een goed einde kunnen brengen. Ze kunnen ook zelf experimenteren en
creatief aan de slag gaan. Wijs hen wel op het belang van de informatie, opdrachten en de
bijbehorende aanvinkvakjes in de projectbundels. Af en toe moeten ze ook iets invullen.
Behalve de afgedrukte projectbundels hebben ze ook een computer met internetverbinding
en een hoofdtelefoon nodig.
De negen projecten zijn cursorisch opgebouwd en kennis van de eerste delen is nodig om
verder te kunnen met de volgende. Leerlingen kunnen starten in het vijfde of zesde leerjaar,
maar zullen dan eerst de delen uit Reken Maar! 4 moeten afwerken.
Je hoeft als begeleidende leerkracht zelf geen Scratch-expert te zijn of te worden. Naarmate
je zelf meer thuis bent in een aantal processen en denkstappen kun je de leerlingen verder
op weg helpen, maar dit is geen vereiste. De leerlingen zullen vooral zelf creatief en
probleemoplossend aan de slag moeten gaan.
Naarmate de reeks vordert (in Reken Maar! 5 en 6), wordt meer ruimte gelaten voor een
eigen invulling.
Toon interesse en laat je verrassen door wat de kinderen na ieder project kunnen.
Aan iedere eindopdracht zijn duidelijk omschreven voorwaarden gekoppeld. Door de
checklist weet je wat je mag verwachten. Gebruik die evaluatie als voorwaarde om het
volgende ‘level’ aan te vatten.

Bron: Mailing “Programmeerweek op Bingel voor jouw klas” – Bingel-site

@ LIVOnet dot be